VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

MSc Милан Тешић

78000 Banja Luka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Датум рођења: 21.06.1987. год.
Е-пошта: m.tesic@absrs.org
Страница: www.absrs.org
Радно мјесто: Виши стручни сарадник за планирање, превенцију и управљање безбједношћу саобраћаја
Адреса: Змај Јове Јовановића 18

Радови на систему eKonferencije.com


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab