https://www.high-endrolex.com/10

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници - confOrganiser.com

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

Програмски

 1. Проф. др Крсто Липовац, предсједник Саобраћајни факултет Београд, СРБИЈА
 2. Проф. др Милан Вујанић, члан ТСГ Србија, СРБИЈА
 3. Проф. др Владан Тубић, члан Саобраћајни факултет Београд, СРБИЈА
 4. Проф. др Томаж Толаци, члан Грађевински факултет, СЛОВЕНИЈА
 5. Проф. др Џорџ Јанис, члан Национални универзитет у Атини, Грађевински факултет, ГРЧКА
 6. др Алан Рос, члан Међународни центар за безбедност саобраћаја, УКРАЈИНА
 7. Проф. др Бранкица Милојевић, члан Машински факултет Бања Лука, РЕПУБЛИКА СРПСКА
 8. Проф. др Снежана Петковић, члан Машински факултет Бања Лука, РЕПУБЛИКА СРПСКА
 9. Проф. др Драгољуб Шотра, члан Агенција „Експерт“ Београд, СРБИЈА
 10. Проф. др Зоран Аврамовић, члан П.Е. Апеирон, Саобраћајни факултет, Бања Лука
 11. Проф. др Данислав Драшковић, члан П.Е. Апеирон, Саобраћајни факултет, Бања Лука
 12. др Зоран Ћургуз, доцент, члан Саобраћајни факултет Добој, РЕПУБЛИКА СРПСКА
 13. др Бојан Марић, доцент, члан Саобраћајни факултет Добој, РЕПУБЛИКА СРПСКА
 14. др Марко Ренчељ, доцент, члан Грађевински факултет, СЛОВЕНИЈА 

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10