VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

КАПАЦИТЕТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Аутори:
1. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Милија Радовић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Милка Дубравац, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Странице у зборнику:
63 - 72

Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab