VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

АНАЛИЗА ПЕШАЧКИХ ТОКОВА ГРАДСКЕ ЗОНЕ – „БЕЗБЕДНА БРЗИНА ПЕШАКА“

Аутори:
1. Marko Subotić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Владан Тубић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Рад за рецензију Презентација

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab