VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

UTICAJ SAVREMENIH TEHNIČKIH SISTEMA U VOZILIMA NA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Аутори:
1. Ljubo Glamočić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Рад за рецензију Рецензија Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab