VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ДЈЕЦЕ) У ЗОНИ ШКОЛЕ

Аутори:
1. Бојан Марић, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
3. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Мирослав Ђерић, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Странице у зборнику:
1 - 8

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab