VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

РадовиУкупно: 20

ID Назив рада Аутори
5822 SLOVENIAN INFRASTRUCTURE GUIDELINES FOR POWERED TWO-WHEELERS
Tomaž Tollazzi
5823 АНАЛИЗА ЦРТА ЛИЧНОСТИ ВОЗАЧА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ, СТРЕС И УМОР
Борис Антић, Јелица Давидовић, Миљан Лазаревић
5824 УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗНАЊА ДЕЦЕ О БЕЗБЕДНОМ УЧЕШЋУ У САОБРАЋАЈУ У ОДНОСУ НА ВЕЛИЧИНУ ГРАДА – СТУДИЈА ПРИМЕРА БЕОГРАД И ВИШЕГРАД
Крсто Липовац, Milena Simić
5825 КАКО ТЕЛО УПОЗОРАВА ВОЗАЧА ДА ЈЕ УМОРАН И КАКАВ ЈЕ УТИЦАЈ НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА?
Јелица Давидовић
5826 ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА УКРШТАЊУ ПУТА И ПРУГЕ У НИВОУ НA ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Драган Обрадовић, Слободан Великић
5827 THE EXAMINATION OF SPATIAL CLUSTERS IN THE ANALYSIS OF ACCIDENTS IN THE AREA OF REPUBLIKA SRPSKA
Милош Пљакић, Александра Петровић, Предраг Станојевић
5828 АНАЛИЗА БРЗИНА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА – ДОЛИНСКЕ ТРАСЕ
Драгана Божић
5829 АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА
Dušan Mladenović, Крсто Липовац, Иван Ивковић, Dragan Sekulić
5830 LOW HELICOPTER FLIGHT INTERSECTION WITH PUBLIC ROAD NETWORK
Петар Миросављевић, Далибор Пешић, Мијаиловић Радомир
5831 ПРЕДИКТОРИ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – ФОРМИРАЊЕ ПРЕДИКТОРСКИХ МОДЕЛА
Марко Маслаћ

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab