https://www.high-endrolex.com/10

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници - confOrganiser.com

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

РадовиУкупно: 20

ID Назив рада Аутори
5822 SLOVENIAN INFRASTRUCTURE GUIDELINES FOR POWERED TWO-WHEELERS
Tomaž Tollazzi
 • Финални рад
 • Број преузимања: 1026
 • Tollazzi, T.. (2019). Slovenian infrastructure guidelines for powered two-wheelers . VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5823 АНАЛИЗА ЦРТА ЛИЧНОСТИ ВОЗАЧА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ, СТРЕС И УМОР
Борис Антић, Јелица Давидовић, Миљан Лазаревић
 • Финални рад
 • Видео
 • Број преузимања: 655
 • Антић, Б., Давидовић, Ј., Лазаревић, М. (2019). анализа црта личности возача и њихов утицај на агресивно понашање, стрес и умор. VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5824 УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗНАЊА ДЕЦЕ О БЕЗБЕДНОМ УЧЕШЋУ У САОБРАЋАЈУ У ОДНОСУ НА ВЕЛИЧИНУ ГРАДА – СТУДИЈА ПРИМЕРА БЕОГРАД И ВИШЕГРАД
Крсто Липовац, Milena Simić
 • Финални рад
 • Видео
 • Број преузимања: 866
 • Липовац, К., Simić, M. (2019). упоредна анализа знања деце о безбедном учешћу у саобраћају у односу на величину града – студија примера београд и вишеград. VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5825 КАКО ТЕЛО УПОЗОРАВА ВОЗАЧА ДА ЈЕ УМОРАН И КАКАВ ЈЕ УТИЦАЈ НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА?
Јелица Давидовић
 • Финални рад
 • Видео
 • Број преузимања: 711
 • Давидовић, Ј. (2019). како тело упозорава возача да је уморан и какав је утицај на безбедност саобраћаја?. VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5826 ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА УКРШТАЊУ ПУТА И ПРУГЕ У НИВОУ НA ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Драган Обрадовић, Слободан Великић
 • Финални рад
 • Видео
 • Број преузимања: 642
 • Обрадовић, Д., Великић, С. (2019). предлози за унапређење безбедности јавног саобраћаја на укрштању пута и пруге у нивоу нa територији републике српске. VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5827 THE EXAMINATION OF SPATIAL CLUSTERS IN THE ANALYSIS OF ACCIDENTS IN THE AREA OF REPUBLIKA SRPSKA
Милош Пљакић, Александра Петровић, Предраг Станојевић
 • Финални рад
 • Видео
 • Број преузимања: 653
 • Пљакић, М., Петровић, А., Станојевић, П. (2019). The examination of spatial clusters in the analysis of accidents in the area of republika srpska. VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5828 АНАЛИЗА БРЗИНА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА – ДОЛИНСКЕ ТРАСЕ
Драгана Божић
 • Финални рад
 • Видео
 • Број преузимања: 1055
 • Божић, Д. (2019). анализа брзина на државним путевима – долинске трасе. VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5829 АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА
Dušan Mladenović, Крсто Липовац, Иван Ивковић, Dragan Sekulić
 • Финални рад
 • Видео
 • Број преузимања: 1043
 • Mladenović, D., Липовац, К., Ивковић, И., Sekulić, D. (2019). анализа саобраћајних незгода са учешћем привредних возила. VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5830 LOW HELICOPTER FLIGHT INTERSECTION WITH PUBLIC ROAD NETWORK
Петар Миросављевић, Далибор Пешић, Мијаиловић Радомир
 • Финални рад
 • Број преузимања: 713
 • Миросављевић, П., Пешић, Д., Радомир, М. (2019). Low helicopter flight intersection with public road network. VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5831 ПРЕДИКТОРИ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – ФОРМИРАЊЕ ПРЕДИКТОРСКИХ МОДЕЛА
Марко Маслаћ
 • Финални рад
 • Број преузимања: 616
 • Маслаћ, М. (2019). предиктори понашања учесника у саобраћају – формирање предикторских модела. VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, 24.-25. Октобар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10