VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

IDENTIFIKACIJA NAJUTICAJNIJIH INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U KOMPOZITNOM INDEKSU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA- STUDIJA SLUČAJA: EVROPSKA UNIJA

Аутори:
1. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Elke Hermans, Transportation Research Institute (IMOB), Hasselt University, Belgium
3. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
4. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Странице у зборнику:
17 - 29

Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab