VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

Јачање капацитета локалних Тела за координацију послова безбедности саобраћаја у Републици Србији

Аутори:
1. Tomislav Petrovic, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Serbia
2. Branko Stamatović, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Serbia
3. Duško Pešić, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Serbia
4. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab