VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

Милија Радовић

78000 Banja Luka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Пословни телефон: 051 220-330
Радно мјесто: директор
Адреса: Змај Јове Јовановића 18

Радови на систему eKonferencije.com


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab