VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

Милија Радовић

78000 Banja Luka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Пословни телефон: 051 220-330
Радно мјесто: директор
Адреса: Змај Јове Јовановића 18

Радови на систему eKonferencije.com


Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab