VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 18.6.2018.
Обавјештење о прихватању апстракта 29.6.2018.
Рок за достављање радова 6.8.2018.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 21.9.2018.
Рок за пријаву учешћа 20.10.2018.
Конференција 25 - 26.10.2018.

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab