VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

РадовиУкупно: 29

ID Назив рада Аутори
5671 ŠTA NAM DONOSE IZMENE DIREKTIVE EC 2008/96?
Tomaž Tollazzi
5672 IDENTIFIKACIJA NAJUTICAJNIJIH INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U KOMPOZITNOM INDEKSU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA- STUDIJA SLUČAJA: EVROPSKA UNIJA
Милан Тешић, Elke Hermans, Крсто Липовац, Далибор Пешић
5673 ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА АЛКОХОЛ
Никола Торбица, Горан Шмитран, Goran Amidžić
5674 НОВИ КОНЦЕПТ АНАЛИЗЕ КРЕДИБИЛИТЕТА ОГРАНИЧЕНИХ БРЗИНА
Владан Тубић, Немања Степановић, Miloš Petković
5675 ГУСТИНА ПРИСТУПНИХ ТАЧАКА ВАНГРАДСКЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ-АНАЛИЗА СЛУЧАЈА ИНДИКАТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Мирослав Ђерић, Зоран Андрић
5676 ДЕТЕРМИНИСАЊЕ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА ПРИМЕНОМ МЕТОДА ДУБИНСКИХ АНАЛИЗА
Ненад Марковић, Далибор Пешић, Борис Антић, Миљан Лазаревић
5677 КАПАЦИТЕТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Милан Тешић, Милија Радовић, Милка Дубравац
5678 БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА- ГРАД ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Мирослав Ђерић, Зоран Андрић
5679 АНАЛИЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
Ивана Станић, Милован Бјелица, Радивоје Трифуновић, Дејан Елез
5680 HEROES DRIVE IN PAJAMAS
David Razboršek, Barbara Kos, Maja Rošer

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab