VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОПАСНИХ ДИОНИЦА

Аутори:
1. Spasoje Mićić, Ministry of Transport and Communications, Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragan Jovanović, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду::Трг Доситеја Обрадовића 6, Serbia
3. Милош Пљакић, Serbia
4. Марија Ђорђевић, Serbia
5. Саша Јаснић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab