VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА УЧЕШЋЕ Е-БИЦИКАЛА У САОБРАЋАЈУ

Аутори:
1. Тијана Иванишевић, JP PUTEVI SRBIJE , Serbia
2. Драган Тарановић, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
3. Симовић Сретен, Montenegro
4. Ведран Вукшић, Центар за безбедност саобраћаја, Serbia


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab