VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТАВОВА ВОЗАЧА ПОЧЕТНИКА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА (РЕПУБЛИКА СРБИЈА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)

Аутори:
1. Ивица Ристић, Serbia
2. Никола Торбица, МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ивана Селенић, Serbia
4. Игор Милановић, Serbia


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab