VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

УНАПРЕЂЕЊЕ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КРОЗ ДОПУНУ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Аутори:
1. Aleksandar Pavlovic, CIS INZENJERING, Singapore


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab