VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ БИЦИКЛИСТА У СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2001-2018.

Аутори:
1. Филип Филиповић, Serbia
2. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
3. Бојана Тодосијевић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab