https://www.high-endrolex.com/10

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници - confOrganiser.com

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

ПРЕДИКТОРИ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – ФОРМИРАЊЕ ПРЕДИКТОРСКИХ МОДЕЛА

Аутори:
1. Марко Маслаћ, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; , Serbia
2. Ненад Милутиновић, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; , Serbia


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10