VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


24 - 25.10.2019.

ПРЕДИКТОРИ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – ФОРМИРАЊЕ ПРЕДИКТОРСКИХ МОДЕЛА

Аутори:
1. Марко Маслаћ, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8, Kragujevac, Srbija, Serbia
2. Ненад Милутиновић, Visoka tehnicka skola strukovnih studija Kragujevac, Serbia


Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab