VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


24 - 25.10.2019.

LOW HELICOPTER FLIGHT INTERSECTION WITH PUBLIC ROAD NETWORK

Аутори:
1. Петар Миросављевић, Serbia
2. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Мијаиловић Радомир, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
4. Марина Милош, Serbia


Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab