VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

АНАЛИЗА БРЗИНА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА – ДОЛИНСКЕ ТРАСЕ

Аутори:
1. Драгана Божић, Serbia
2. Владан Тубић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab