VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


24 - 25.10.2019.

АНАЛИЗА БРЗИНА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА – ДОЛИНСКЕ ТРАСЕ

Аутори:
1. Драгана Божић, Serbia
2. Владан Тубић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia


Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab