VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


24 - 25.10.2019.

КАКО ТЕЛО УПОЗОРАВА ВОЗАЧА ДА ЈЕ УМОРАН И КАКАВ ЈЕ УТИЦАЈ НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА?

Аутори:
1. Јелица Давидовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Верица Димитријевић, Serbia


Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab