https://www.high-endrolex.com/10

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници - confOrganiser.com

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗНАЊА ДЕЦЕ О БЕЗБЕДНОМ УЧЕШЋУ У САОБРАЋАЈУ У ОДНОСУ НА ВЕЛИЧИНУ ГРАДА – СТУДИЈА ПРИМЕРА БЕОГРАД И ВИШЕГРАД

Аутори:
1. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
2. Milena Simić, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Тања Новаковић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10