VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


24 - 25.10.2019.

АНАЛИЗА ЦРТА ЛИЧНОСТИ ВОЗАЧА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ, СТРЕС И УМОР

Аутори:
1. Борис Антић, Serbia
2. Јелица Давидовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Миљан Лазаревић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
4. Верица Димитријевић, Serbia


Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab