https://www.high-endrolex.com/10

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници - confOrganiser.com

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

АНАЛИЗА ЦРТА ЛИЧНОСТИ ВОЗАЧА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ, СТРЕС И УМОР

Аутори:
1. Борис Антић, Serbia
2. Јелица Давидовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Миљан Лазаревић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
4. Верица Димитријевић, Serbia


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10