VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

НОВИ КОНЦЕПТ АНАЛИЗЕ КРЕДИБИЛИТЕТА ОГРАНИЧЕНИХ БРЗИНА

Аутори:
1. Владан Тубић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Немања Степановић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Miloš Petković, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Странице у зборнику:
37 - 46

Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab