VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

ŠTA NAM DONOSE IZMENE DIREKTIVE EC 2008/96?

Аутори:
1. Tomaž Tollazzi, University of Maribor Faculty of Civil Engineering, Slovenia


Странице у зборнику:
13 - 16

Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab