VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

ANALIZA BRZINA NA PUTNOJ I ULIČNOJ MREŽI U REPUBLICI SRBIJI

Аутори:
1. Владан Тубић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Nikola Čelar, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Рад за рецензију

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab