VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА– СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЗА ГРАД БЕОГРАД

Аутори:
1. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
2. Filip Filipovic, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Slaviša Gajić, Управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, Serbia


Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab