VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

Анализа безбjедности саобраћаја на подручју општине Фоча

Аутори:
1. Mladen Matović , Municipality of Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dalibor Vrećo, Полицијска станица за безбједност саобраћаја Фоча, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Бранка Саламадија, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, општина Фоча, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Spasoje Mićić, Ministry of Transport and Communications, Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Boško Matović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka::, Serbia


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab