VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

ДЕФИНИСАЊЕ ДОМИНАНТНИХ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА НАСТАНКА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ДУБИНСКИХ АНАЛИЗА

Аутори:
1. Nenad Marković, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
2. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
3. Борис Антић, Serbia
4. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab