VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА БРЗИНАМА У БЕОГРАДУ – СТУДИЈА ПРИМЕРА УПРАВЉАЊЕ БРЗИНАМА У БЕОГРАДУ

Аутори:
1. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
2. Јелица Давидовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Ивана Станић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab