VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

ФАКТОРИ РИЗИКА ВОЖЊЕ ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА ВОЗАЧА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА

Аутори:
1. Emir Smailović, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
3. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
4. Борис Антић, Serbia


Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab