VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

МОДЕЛИ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ КАТЕГОРИЈЕ ДЕЦЕ – ДЕО СВЕТСКИХ ИСКУСТАВА

Аутори:
1. Јелена Ранковић, 2. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
4. Борис Антић, Serbia


Странице у зборнику:
101 - 107

Сажетак рада Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab