VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

Контрола приступа – политика управљања приступима

Аутори:
1. Владан Тубић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Mario Vidas, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Драженко Главић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
4. Марина Миленковић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Странице у зборнику:
41 - 48

Рад за рецензију Финални рад Финални рад Презентација

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab