VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG SAOBRAĆAJA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Аутори:
1. Владан Тубић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Jelena Jovanović, Project Biro Utiber, Serbia
3. Dušan Trivanović, Project Biro Utiber, Serbia


Странице у зборнику:
249 - 254

Презентација Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab