VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ODNOS VOZAČA PREMA PJEŠACIMA KAO RANJIVIM UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU

Аутори:
1. Nermina Hasić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mevludin Udvinčić, Saobraćajmi fakultet Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Ranjivim učesnicima u saobraćaju smatraju se učesnici van motornih vozila u saobraćaju, među koje spadaju pješaci, biciklisti, motociklisti ali i osobe u invalidskim kolicima, stara i nemoćna lica, djeca i osobe sa slabijim vidom, sluhom i dr. Vozači motornih vozila moraju obratiti posebnu pažnju kada se na kolovozu nađu učesnici iz kategorije ranjivih lica u saobraćaju. U članu 112 stav (2) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZoOBS-a) BiH koji se odnosi na obaveze vozača prema pješacima propisano je da ukoliko se vozač kreće mokrim kolovozom/kolnikom u naselju dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom/rubom kolovoza/kolnika ili trotoara/nogostupa. Dovođenje u opasnost ranjivih učesnika u saobraćaju po pređenom kilometru posebno pješaka i biciklista mnogo je veći nego kod vozača motornih vozila. Cilj ovog rada je da se istraži odnos vozača prema ranjivim učesnicima u saobraćaju, naročito pješacima, na teritoriji opštine Gradačac i da se ukaže na postojeće probleme, kao i da se predlože rješenja za iste. U radu će biti prikazani i analizirani rezultati istraživanja. Za istraživanje će se koristiti metod posmatranja.

Кључне речи:
učesnik,pješak,vozač,ponašanje vozača

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
259 - 266

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab