VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

PROCJENA ZNANJA O PRUŽANJU PRVE POMOĆI I OBEZBJEĐENJU MJESTA NEZGODE

Аутори:
1. Никола Гњатовић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Теодора Марјановић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Život povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama najčešće spasavaju oni koji prvi stignu, pravilno im ukažu prvu pomoć i transportuju ih u najbližu zdravstvenu ustanovu. U okviru ovoga rada sprovedeno je anketno istraživanje, procjena znanja o pružanju prve pomoći i obezbjeđenju mjesta nezgode. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji grada Prijedora u kome je učestvovalo 300 ispitanika. Dobijeni rezultati su pokazali da vozači posjeduju osnovna znanja o pružanju prve pomoći i obezbjeđenju mjesta nezgode, međutim dubljom analizom pitanja su uočeni propusti u znanju. Takođe je primjećena razlika u znanju vozača početnika i starijih vozača. Na osnovu analize dobijenih rezultata biće data procjena da li su predavanja iz prve pomoći tokom obuke kandidata za upravljanje motornim vozilom u autoškolama na zadovoljavajućem nivou, ili ih treba dodatno unaprijediti. U radu su date određene preporuke i prijedlog mjera koje bi trebale da doprinesu kvalitetnijoj obuci vozača iz prve pomoći, a samim tim i unapređenju bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Кључне речи:
nezgoda,bezbjednost,prva pomoć,putevi

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
251 - 258

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab