VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ПРИМЕНА МОДЕЛА ПРЕДИКЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА РАСКРСНИЦАМА

Аутори:
1. Сретен Јевремовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Anica Kocić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Miloš Petković, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia


Апстракт:
Раскрснице представљају важне чворове на саобраћајној мрежи, било да се ради о градским или ванградским деоницама. На раскрсницама се укрштају токови путева различитог или истог ранга, што често узрокује велики број саобраћајних незгода. Узроци су различити, почевши од непоштовања саобраћајних прописа, преко вожње под дејтвом алкохола и психоактивних супстанци, до више силе. У свету се, са аспекта ефикасности и безбедности саобраћаја, доста пажње посвећује управо раскрсницама и мерама којима би се смањиле негативне последице саобраћаја на таквим локацијама. Једна од ефикасних превентивних мера су модели предикције саобраћајних незгода, који су своју примену нашли не само у безбедности, већ и у свим осталим сферама саобраћаја. Развијени су и примењују се различити модели предикције саобраћајних незгода у зависности од просторних карактеристика раскрснице, врсте раскрсница, постојања или непостојања светлосне саобраћајне сигнализације итд. Имајући у виду чињеницу да нема развијеног модела за подручије Србије, циљ овог рада је тестирање неколико иностраних модела предикције на репрезентативном узорку раскрсница како би се утврдиле предности и недостаци анализираних модела, као и могућности њихове примене у домаћим условима. На основу резултата дате су смернице за калибрацију и израду домаћих модела предикције саобраћајних незгода на раскрсницама.

Кључне речи:
саобраћајнe незгодe,модели предикције,безбедност саобраћаја,раскрснице

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
241 - 250

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab