VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

PREDIKCIJA BROJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PODRUČJU GRADA BANJALUKE KORIŠĆENJEM NEURO-FAZI LOGIKE

Аутори:
1. Милан Милинковић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Lazar Davidović, Fakultet organizacionih nauka - Univerzitet u Beogradu, Serbia


Апстракт:
Saobraćajne nezgode su rezultat kompleksne interakcije četiri faktora bezbjednosti saobraćaja: čovjek, vozilo, put i okolina. Pored ovih faktora takođe mogu uticati i socioekonomski faktori, zakonodavstvo i slučajnost. U ovom radu su posmatrani uticaji temperature i padavina. Širom svijeta su obavljene brojne studije koje su ukazale na povezanost padavina, temperature i saobraćajnih nezgoda. S obzirom da efektivan tretman saobraćajnih nezgoda, a samim tim i poboljšanje bezbjednosti na putevima predstavlja veliki problem za društva zbog gubitka u životu ljudi, ekonomskih i društvenih troškova potrebno je predvidjeti njihovo nastajanje. Cilj ovog rada je uz pomoć neuro-fazi logike izvršiti predikciju broja saobraćajnih nezgoda za vangradska i gradska područja Banjaluke.

Кључне речи:
temperatura,padavine,saobraćajne nezgode,predikcija

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
231 - 240

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab