VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

VEHICULAR CLOUD COMPUTING КАО ПОДРШКА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Аутори:
1. Бранка Микавица, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Serbia
2. Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Serbia


Апстракт:
Основни начин за обезбеђивање конективности и преноса података између возила у реалном времену у циљу унапређења безбедности учесника у саобраћају током претходних неколико деценија биле су Vehicular adhoc networks (VANETs). Појавом нових апликација и сервиса захтевних у погледу пропусног опсега, као што су мултимедијалне апликације у возилу, vehicular social networking, локацијски сервиси и друге, јавља се потреба за променама у постојећим рачунарским и мрежним моделима у оквиру VANET. Као решење за те изазове, недавно је предложен концепт Vehicular cloud computing (VCC), који представља интеграцију VANET и Cloud computing технологије. Возила представљају важан извор рачунарских и сензорских ресурса на основу којих возило може слати и примати податке из окружења. Због ограничених капацитета ресурса у возилу, појединачно возило не може обезбедити ефикасну подршку новим апликацијама и сервисима. Применом VCC концепта обједињују се предности коришћења ресурса у возилу у оквиру транспортних система и предности најновијих рачунарских ресурса у оквиру конвенционалних cloud система. Значајна унапређења у саобраћајним и транспортним системима, као што су смањење загушења у саобраћају, смањење броја саобраћајних незгода, смањење времена путовања, смањење загађења животне околине и смањење потрошње енергије, могуће су имплементацијом VCC концепта. Овај рад представља преглед могућности примене VCC концепта за унапређење безбедности учесника у саобраћају. Предности оваквог концепта, као и изазови у његовој широј имплементацији биће такође приказани.

Кључне речи:
Vehicular cloud,VANET,безбедност у саобраћају

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
223 - 230

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab