VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ОТКРИВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ЛЕКОВА У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА

Аутори:
1. Драган Обрадовић, Виши суд у Ваљеву, Serbia


Апстракт:
Сваки од учесника у саобраћају зна шта значи вожња под дејством алкохола. Велики број оних који уживају психоактивне супстанце а при томе су и возачи знају шта значи вожња под дејством психоактивних супстанци. Мали је број оних, који су возачи било које категорије, који при томе свакодневно користе по препоруци лекара поједине лекове а да им је познато шта значи злоупотреба лекова у саобраћају. Опасност од злоупотребе лекова у вожњи је значајно већа када се због такве вожње под дејством лекова догоди саобраћајна незгода. У овом раду указали смо на значај увиђаја саобраћајне незгоде са казненог аспекта и то пре свега са кривичног аспекта када је неко од учесника саобраћајне незгоде управљао возилом под дејством лекова. Решења из Закона о безбедности саобраћаја која постоје у Републици Србији могу бити од користи и службеним лицима полиције и правосуђа Републике Српске али и Босне и херцеговине. Та решења су значајна за сваку локалну заједницу односно њене надлежне органе.

Кључне речи:
Закон о безбедности саобраћаја,саобраћајна незгода,лекови,кривични поступак,увиђај

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
215 - 222

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab