VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

SREDSTVA I MJERE ZA SMIRIVANJE SAOBRAĆAJA

Аутори:
1. Милош Јанковић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dusan Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Nepropisna brzina, bilo u odnosu na uslove koji vladaju u saobraćaju na putu, bilo u odnosu na postavljeno ograničenje brzine, bez sumnje je jedna od osnovnih grešaka – pojavnih oblika saobraćajnih nezgoda. Pošto je brzina ključni faktor koji određuje kinetičku energiju ljudskog tijela tokom saobraćajne nezgode, ona je najvažniji faktor koji utiče na rezultat saobraćajne nezgode i najvažniji faktor koji bi trebalo držati pod kontrolom. Smirivanje saobraćaja je korisna mjera za kontrolu brzine na mjestima na kojima su brzine ili prevelike i/ili neprilagođene stanju, vrsti i namjeni puta. Smirivanjem saobraćaja moguće je postići i povećanje udobnosti i bezbjednosti kod pješaka, te smanjenje neposrednih štetnih uticaja na okolinu – smanjenje nivoa buke i zagađenja vazduha. Za postizanje postavljenog cilja treba provesti čitav niz postupaka koji se sastoje od preuređenja postojeće drumske mreže, postavljanja posebne opreme i signalizacije za smirivanje saobraćaja, te uvođenja dosljedne i efikasne regulative. U radu su prikazane različite mjere smirivanja saobraćaja uvažavajući evropska i domaća iskustva, te dat osvrt na nacionalnu zakonsku i tehničku regulativu iz ovog područja.

Кључне речи:
brzina vozila,smirivanje saobraćaja,mjera,zakonska i tehnička regulativa

Тематска област:
Безбједниjи путеви

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
205 - 214

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab