VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ДВОСМЕРНО КРЕТАЊЕ БИЦИКЛИСТА У ЈЕДНОСМЕРНИМ УЛИЦАМА

Аутори:
1. Ведран Вукшић, Центар за безбедност саобраћаја, Serbia
2. Тијана Иванишевић, JP PUTEVI SRBIJE , Serbia
3. Sreten Simović, University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, Podgorica, Montenegro


Апстракт:
У многим европским земљама бициклизам је веома популаран, а разлог томе је врло висока еколошка посвећеност, високи порези на аутомобиле, правна регулатива која је наклоњена бициклистима и одлично уређена бициклистичка инфраструктура. Искуства у бројним европским градовима су показала да се унапређењем услова за одвијање бициклистичког саобраћаја значајно повећава број бициклиста и путовања бициклом. Један од значајних предуслова за развој бициклистичког саобраћаја, поред обезбеђивања адекватне бициклистичке инфраструктуре, представља и постојање квалитетне правне регулативе. У многим земљама Европе бициклистима је дозвољено двосмерно кретање у једносмерним улицама, безбедно и сходно условима саобраћаја. На овај начин се поједина одредишта чине приступачнијим при чему се доприноси ефикаснијем кретању јер бициклистима нуди могућност коришћења „пречица“, нарочито у погледу путовања до 5 km. Предност овог правила огледа се и у томе што бициклисти возећи у супротном смеру једносмерним улицама имају визуелни контакт са надолазећим возилима. У овом раду ће бити представљена искуства развијених земаља, а у погледу омогућавања двосмерног кретања бициклиста у једносмерним улицама.

Кључне речи:
саобраћајне незгоде,закон о безбедности саобраћаја,бициклисти,локална самоуправа,једносмерне улице

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
197 - 204

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab