VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ASPEKT BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA PRI KORIŠĆENJU PROTEKTIRANIH PNEUMATIKA KOD KOMERCIJALNIH VOZILA

Аутори:
1. Светлана Дабић-Милетић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
Sa ekonomskog aspekta značajan efekat se postiže kada se umesto novih, na vozila ugrađuju protektirani pneumatici. Kod pneumatika se postupkom protektiranja „potrošeni“ gazeći sloj (do zakonom predviđene dubine), može zameniti novim, ukoliko je očuvana noseća/osnovna struktura, čime se produžava period njihove eksploatacije. Cena koštanja ovih pneumatika je cca 50% cene koštanja novih, što za transportne kompanije svakako predstavlja značajne uštede, naročito kada se ima u vidu da se pneumatici komercijalnih vozila mogu protektirati više puta. Naime, svrha ovog rada jeste da se razmotri korišćenje protektiranih pneumatika kao alternativno rešenje onom koje podrazumeva zamenu korišćenih (a neupotrebljivih) pneumatika novim. Respektujući ekonomske efekte, ovaj rad ima za cilj da pruži podršku (velikim transportnim kompanijama) u primeni protektiranih pneumatika, pri čemu se posebno naglašava da su ovi pneumatici apsolutno bezbedni u eksploataciji ukoliko se koriste pod uslovima koji važe i za nove. Rezultati analiza diskutovanih u ovom radu pokazuju da protektirani pneumatici nisu uzrok saobraćajnih nezgoda, čime se mogu ostvariti značajni pozitivni ekonomski, ekološki i dr. efekti pri njihovoj eksploataciji, naročito kod voznih parkova sa značajnimbrojem komercijalnih vozila.

Кључне речи:
pneumatici,bezbednost,protektiranje,komercijalna vozila

Тематска област:
Безбједнија возила

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
177 - 186

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab