VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

SAVREMENI AUTOMOBILSKI VIRTUELNI KONTROLNI PANELI KAO IZVOR OPASNIH SMETNJI ZA VOZAČA

Аутори:
1. Janez Kopač, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia
2. Snežana Petković, University of Banja Luka, Faculty of mechanical engineering, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Гордана Глобачки Лакић, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci::Vojvode Stepe Stepanovića 71, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Franci Pušavec, Slovenia


Апстракт:
Savremeni trend u razvoju automobila, pored razvoja funkcionalnih performansi, razvoja sigurnosnih sistema i fizičkog izgleda automobila, usmjeren je i na promjene funkcionalnih karakteristika kontrolne table. Najznačajniju promjenu predstavlja prebacivanje mehaničkih kontrolnih elemenata na virtualne kontrole pomoću kontrolnih panela na dodirnom ekranu. U ovakvom okruženju vozač je primoran da koristi i dodirni i vizuelni kontakt da bi locirao i podesio pravi prekidač na kontrolnoj tabli, odnosno vrlo često je u situaciji da pretražuje širok meni sistema kontrole. Dosadašnja istraživanja su pokazala da vrijeme pretraga u prosjeku iznosi 2-4 s (FR radio kontrola, A/C kontrola, skrolovanje menija za informacije, itd). Problem koji se javlja sa primjenom ovih sistema nije u brzini pretraživanja, već u činjenici da, iako se to dešava u kratkom vremenskom periodu, vozač nije fokusiran na put i upravljanje vozilom. To znači da se pri vožnji sa brzinom većom od 120 km/h automobil kreće bez adekvatne kontrole vozača više od 100 metara, i vozač istovremeno ne obraća pažnju na saobraćaj oko sebe. U radu su detaljno prikazana trenutna istraživanja vezana za upravljanje vozilima sa savremenim instrument tablama i posljedice koje imaju na sposobnost vozača.

Кључне речи:
savremene kontrolne table,vrijeme,dodirni ekrani,pažnja u saobraćaju

Тематска област:
Безбједнија возила

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
155 - 166

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab