VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА НА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА НАЈТЕЖИМ ПОСЉЕДИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРСПКЕ

Аутори:
1. Љубо Гламочић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Данислав Драшковић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Никола Торбица, МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Саобраћајне незгоде са најтежим посљедицама, тј са погинулим и тешко повријеђеним лицима у саобраћајним незгодама и великом материјалном штетом, су резултат дјеловања многобројних комплексних утицајних фактора. Међу тим значајаним факторима, су и различити параметри времена, односно метеоролошки параметри. Истраживања о утицају параметара временских прилика на настанак саобраћајних незгода је био предмет истраживања још раних 70-их година двадесетог вијека. Временске прилике обично имају двоструки утицај на настанак саобраћајних незгода и то: утицај на ризик од настанка саобраћајне незгоде и утицај на изложеност ризику од настанка саобраћајне незгоде. Другим ријечима, може се рећи да параметри времена утичу директно и индиректно на безбједност саобраћаја, односно настанак саобраћајних незгода. Наиме, доказано је да временски услови утичу на промјену структуре саобраћајног тока (промјена начина превоза), као и на укупан број реализованих путовања. Иако се стиче утисак да је утицај временских прилика на настанак саобраћајних незгода недвосмислен и јасан, конкретна истраживања о утицају временских услова су доста ријетка, а резултати се понекад разликују од очекиваних. Прегледним извјештајем ће посебан аспект у анализи бити усмјерен на препознавање конкретних промјена у карактеристикама времена, са циљем препознавања њиховог утицаја на број саобраћајних незгода са најтежим посљедицама на подручју Републике Српске.

Кључне речи:
саобраћајне незгоде,временске прилике

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
141 - 148

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab