VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

АНАЛИЗА СТАВОВА И ПОНАШАЊА ВОЗАЧА ДВОТОЧКАША СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА БРЗИНЕ КРЕТАЊА И УПОТРЕБУ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ

Аутори:
1. Јелица Давидовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Младен Марина, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Лазар Савковић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
4. Миљан Лазаревић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
5. Milena Simić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia


Апстракт:
Мотоциклистима, као једној од најугроженијих категорија учесника у саобраћају, мора се посветити већа пажња како би се смањио број настрадалих двоточкаша и тежина последица када се догоди саобраћајна незгода. На путевима земљама Европске уније као и на путевима у Републици Србији у протеклих неколико година је константан пораст броја регистрованих двоточкаша, а самим тим и већа је изложеност ове категорије као и ризик настанка саобраћајних незгода. Светска здравствена организација је проценила да је 10 пута већи ризик страдања при вожњи двоточкаша у односу на вожњу путничког аутомобила. Млади возачи двоточкаша представљају најугроженију категорију у односу на остале старосне категорије у Републици Србији и зато се на њих мора усмерити додатна пажња. У раду ће бити приказана анализа брзина двоточкаша посматрана у односу на ограничење брзине на путу. Поред тога, биће приказани резултати снимања понашања возача двоточкаша, односно употребе система заштите за мотоциклисте. Резултати добијени снимањем понашања ће бити упоређени са резултатима добијеним анкетним истраживањем ставова и самопријављеног понашања возача двоточкаша. Циљ рада је извршити упоредну анализу између самопријављеног понашања и ставова који се односе на брзу вожњу и употребу заштитних система и снимљеног понашања, односно брзине кретања и коришћења заштитних система и утврдити да ли постоје значајне разлике.

Кључне речи:
Двоточкаши,Системи заштите,Ставови,Понашање,Брзине

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
133 - 140

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab