VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ПРИМЕНА НОВОГ МОДЕЛА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ УМОРА КОД ВОЗАЧА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА

Аутори:
1. Јелица Давидовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
Деценијама уназад, широм света се ради на развоју система за детекцију умора како би се упозоравали возачи када достигну стање умора које их угрожава у саобраћају. Највећи број истраживања о утицају умора на возаче заснива се на симулаторима вожње углавном због тога што се ради о контролисаним условима, јефтином и безбедном приступу. Од деведестих година прошлог века, спроведено је много истраживања у којима је примењиван метод анкете, односно испитивање субјективних ставова возача о утицају умора на безбедност саобраћаја. Почетак 21. века карактерише развој система за детекцију умора који се заснива на савременим технологијама, а спроведени су и бројни експерименти. Међутим, још увек нису у примени алати помоћу којих се може једноставно детектовати умор код возача, како би се одмах реаговало и спречило њихово управљање возилом у таквом стању. Циљ овог рада је да се прикаже значај и могућност примене новог модела за идентификацију умора код возача комерцијалних возила у одабраним транспортним компанијама. На основу резултата овог истраживања може се утврдити која компанија је са аспекта умора најбезбеднија, а која најмање безбедна. Такође, анализом резултата се може утврдити који од утицајних фактора је „најслабија карика“ међу возачима у транспортној компанији, односно где усмерити мере у циљу унапређења безбедности саобраћаја компаније, а самим тим и локалне заједнице. Истраживањем је обухваћено пет транспортних компанија у Републици Србији, од којих се три баве превозом путника, а две превозом робе. У истраживању је примењен метод анкете, модел лицем у лице, а учествовало је 265 возача комерцијалних возила, од којих је за 16,6% утврђено да су уморни пре почетка смене.

Кључне речи:
безбедност саобраћаја,умор,модел за идентификацију умора,возачи комерцијалних возила

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
115 - 122

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab