VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

УПОТРЕБА ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЈЕЦУ ТОКОМ ВОЖЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Аутори:
1. Милан Вујанић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Бојан Марић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Дјеца представљају посебну категорију учесника у саобраћају и као такви захтјевају мјере које је потребно спроводити у циљу њихове заштите. Дјеца у аутомобилу најчешће страдају због некориштења заштитних система, док као пјешаци и бициклисти страдају због понашања која нису у складу са правилима саобраћаја. У раду ће бити приказани резултати истраживања кориштења заштитних система за дјецу као путнике у возилу и дат приједлог мјера за подизање нивоа безбједности дјеце у саобраћају у Републици Српској.

Кључне речи:
Дјеца,заштитни системи,безбједност саобраћаја,саобраћајне незгоде

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
97 - 104

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab