VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

АНАЛИЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Аутори:
1. Ивана Станић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Милован Бјелица, општина Соколац, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Радивоје Трифуновић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
4. Дејан Елез, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Пре доношења стратегије безбедности саобраћаја неопходно је извршити детаљну институционалну анализу. Институционалном анализом доносиоци одлука у безбедности саобраћаја могу сагледати којим све капацитетима располаже локална заједница приликом спровођења различитих мера у безбедности саобраћаја. Такође, институционална анализа представља корак неопходан за доношење квалитетне стратегије безбедности саобраћаја, као и планирање мера које ће постојеће стање безбедности саобраћаја довести у жељено стање. У оквиру рада ће бити представљена анализа институционалних капацитета Општине Соколац. Наиме, на територији општине Соколац постоји неколико образовних установа, те полицијска станица, дом здравља, ватрогасна станица, спортски центар и низ других институција које могу допринети унапређењу стања безбедности саобраћаја. У оквиру рада разматран је допринос свих институција у погледу безбедности саобраћаја на територији локалне самоуправе.

Кључне речи:
безбедност саобраћаја,институције,анализа,локална заједница,Соколац

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
83 - 88

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab